Osta nyt - valtuutetut jälleenmyyjät

Osta nyt maksa myöhemmin

200 dollarin alennusta käytä tarjouskoodia KIT200

menu

Olemme auttaneet XXX: aa YYY: lla ZZZ: lle.

Olemme auttaneet XXX: aa YYY: lla ZZZ: lle.

Olemme auttaneet XXX: aa YYY: lla ZZZ: lle.

Veneen varmasti navigoidessasi yöllä ja hämärässä.

Paranna yöaikaisia ​​metsästyskykyjäsi väriyönäköllä.

Tallenna ja jaa rakkautesi seikkailuun missä tahansa valaistusolosuhteissa.

Yöaikainen valvonta yksityistutkijoille ja toimeenpaneva suojelu.

Erittäin heikossa valossa olevat CMOS-anturit, jotka on räätälöity mihin tahansa mukautettuun sovellukseen.

Väriyönäkö korkearesoluutioiseen valvontaan ja todisteiden keräämiseen.

Parempi yöaikainen suorituskyky tukemaan haku- ja pelastustehtäviä.

Mil-Spec hämäräsovellukset armeijalle ja valtion virastoille.

Etkö ole varma, mikä kamera sopii sinulle? Hanki apua valinnassa.

VERTAA KANTAVAA KATSO LISÄVARUSTEET

Erittäin heikossa valaistuksessa oleva merikamera, joka muuttaa veneilyn sellaisena kuin me sen tunnemme.

Digitaalinen yönäkö korkealaatuisella optiikalla ja edistyneellä anturitekniikalla.

Yönäkymälaite lainvalvontaan ja yleiseen turvallisuuteen.

Samanlainen kuin Aurora Black, Go-to-yönäkölaite lainvalvontaan ja yleiseen turvallisuuteen.

Mukana täydelliset tarvikkeet metsästysharrastajalle.

Mukana täydelliset tarvikkeet metsästysharrastajalle.

SIONYX x MARSUPIAL Backcountry Adventure Kit on täydellinen varustepaketti yöulkoilijalle.

Digitaalinen pimeänäköseikkailupakettisi on juuri parantunut.

Aseta tähtäimesi seikkailuun päivällä tai yöllä Aurora BlackUncharted Kitin avulla.

Myyntiehdot

1. Myynti Tarjous.

SIONYX LLC ("SIONYX") tarjoaa myydä ensimmäisessä tarjouksessa yksilöitylle asiakkaalle ("asiakas") tuotteita ja palveluita (yksittäin tai yhdessä "tavarat") perustuen ehtoihin, jotka löytyvät tämä tarjous ja jäljempänä esitetyt tarjoukset ("Ehdot"). Ellei tässä tarjouksessa nimenomaisesti toisin mainita, tämä tarjous on hyväksyttävissä ehtojen nojalla kolmenkymmenen (30) päivän ajan tarjouksen päiväyksestä ("avoin ajanjakso"). Tämän tarjouksen hyväksyminen rajoittuu ehtojen täydelliseen hyväksymiseen, ja asiakkaan tilaaminen on tällainen täysi hyväksyntä. SIONYX hylkää täten kaikki asiakkaan hyväksymät ehdot, jotka täydentävät tai muuttavat mitä tahansa ehtojen osaa. Mitään Ehtojen tarkistuksista ei ole pätevä, ellei niitä ole tehty kirjallisesti ja SIONYX: n valtuutettu edustaja allekirjoittanut niitä. Tämä tarjous ei mitenkään ole SIONYXin sitoutuminen tuotantokapasiteettiin.

2. Ostotilaukset.

Asiakkaan on tehtävä tilauksia mahdollisesti sähköpostitse, faksilla tai millä tahansa kaupallisesti kohtuullisella tavalla, jonka SIONYX ja Asiakas ovat hyväksyneet. Asiakas varmistaa, että kaikissa tällaisissa tilauksissa ilmoitetaan ainakin seuraavat: tietyt tuotteet tai palvelut, määrä, hinta, kokonaishinta, tarjousnumero ja "laskutus" ja "lähetys" -tiedot.

3. Hyväksyminen.

Asiakkaan tilaukset eivät sido SIONYX: ää ennen kuin SIONYX on hyväksynyt ne. SIONYX voi hyväksyä tilauksen lähettämällä asiakkaalle kirjallisen vahvistuksen tai toimittamalla asiakkaan tilaamia tuotteita. Jokainen SIONYX: n hyväksymä asiakastilaus Ehtojen nojalla (voimassa hyväksymishetkellä) luo SIONYX: n ja asiakkaan välillä sitovan sopimuksen (jäljempänä "sopimus").

4. Hinnat ja verot.

Elleivät osapuolet ole molemminpuolisesti sopineet kirjallisesti, kaikki Ehtoihin sisältyvät hinnat ja maksuehdot kaikille Ehtojen nojalla ostettaville tavaroille ovat SIONYX: lle netto 30. Asiakkaan on maksettava kaikki sovellettavat rahtimaksut ja kaikki verot ja tullit, jotka määrätään sovellettavissa laeissa, määräyksissä tai määräyksissä, jotka johtuvat tällaisten tavaroiden ostamisesta tai liittyvät niihin, mukaan lukien rajoituksetta kaikki myyntiverot, käyttövero ja arvo lisätty vero. Asiakkaan on maksettava kaikki tällaiset verot riippumatta siitä, onko ne eritelty SIONYX: n laskuun.

5. Maksu.

Kaikkien SIONYX-laskujen erääntyy kokonaisuudessaan aikaisemmin, joka mainitaan tässä tarjouksessa kentässä "Maksu". Jos asiakas ei suorita mitään maksuaikaan mennessä, Asiakkaan on maksettava SIONYX: lle palvelumaksu erääntyvästä kokonaismäärästä, joka on pienempi kuin 1.5% korko, joka lasketaan kuukausittain, tai sovellettavan lain sallima enimmäiskorko. SIONYX pidättää turvallisuuden edun kaikista asiakkaalle myytävistä tuotteista, kunnes kokonainen maksu on peritty ja asiakas sitoutuu ilmoittamaan SIONYXille ennen sellaisten tuotteiden siirtämistä, joissa SIONYXillä on turvallisuusetu. Asiakkaan on toteutettava kaikki asiakirjat, mukaan lukien rahoitusselvitys tai muu asiakirja, joka on tarpeen SIONYXin kiinnostavuuden parantamiseksi kyseisissä tuotteissa (esimerkiksi ilman rajoituksia UCC-1 Yhdysvalloissa). Asiakas valtuuttaa SIONYX: n toimittamaan Asiakkaan kustannuksella kaikki kyseisiä tuotteita koskevat rahoitusselvitykset ilman Asiakkaan allekirjoitusta, paitsi jos laki sitä kieltää.

6. Saatavuus.

Tavarat ovat saatavuuden mukaisia. SIONYX voi peruuttaa minkä tahansa tilauksen tai tilauksen osan syystä tai ilman syytä milloin tahansa ja ilman rangaistusta. SIONYXin ainoa velvollisuus tällaiseen peruuttamiseen on palauttaa asiakkaan maksama käsiraha SIONYXin peruuttaman tilauksen siitä osasta.

7. Lähetys, menetyksen riski ja pakkaus.

SIONYX toimittaa kaikki Asiakkaan ostamat tavarat Asiakkaalle tai sen edustajalle (tai näiden yhdistelmälle) Incotermin puitteissa, joka on merkitty kentässä, joka on merkitty "Lähetyksen" -kohdassa aikaisemmin tässä tarjouksessa. Tavaroiden omistusoikeus ja menetysriski siirtyvät Asiakkaalle toimitettaessa Asiakkaan (tai sen edustajan) määrätylle kuljetusyhtiölle lähetettäväksi. Tällaisen liikenteenharjoittajan myöntämän konossementin tai muun kuitin päivämäärä on vakuuttava todiste tavaran toimituspäivästä ja lähetyksestä. SIONYX pakata tavarat tavanomaisten ja tavanomaisten käytäntöjensä mukaisesti.

8. Luottamukselliset tiedot.

SIONYX ja asiakas sopivat pitävänsä kaikkia ehtojen (mukaan lukien ehdot) mukaisesti paljastettuja luottamuksellisia tietoja osapuolten välillä allekirjoitetun sovellettavan salassapitosopimuksen mukaisesti. Ainoastaan ​​jos tällaista sopimusta ei ole, SIONYX: n ja asiakkaan on noudatettava tämän osan loppua. Kummankin osapuolen on ehdottomasti pidettävä luottamuksellisena tietoja, jotka se saa toiselta osapuolelta ja jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai joilla on vastaava selitys tai jotka on paljastunut luottamuksellisiksi luovuttamishetkellä ("Luottamukselliset tiedot"). Kumpikin osapuoli ei saa käyttää toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja muutoin kuin suorittaakseen näiden ehtojen tai sopimuksen edellyttämällä tavalla. Kummankin osapuolen on suojattava toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja vähintään samalla tavalla huolellisesti, jota se käyttää omien tietojen ja samanarvoisten aineistojen suojaamiseen, mutta ei missään tapauksessa vähemmän kuin kohtuullisen varovainen. Kumpikaan osapuoli ei saa paljastaa eikä sallia kolmansille osapuolille pääsyä toisen osapuolen luottamuksellisiin tietoihin ilman paljastavan osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Kummallakin osapuolella on omistusoikeus kaikkiin luottamuksellisiin tietoihin, jotka se ilmaisee ehtojen nojalla. Luottamuksellisia tietoja paljastavan osapuolen pyynnöstä tiedot vastaanottavan on palautettava ne viipymättä paljastavalle osapuolelle. Mikään ehto ei estä kumpaakaan osapuolta harjoittamasta itsenäisesti harjoittamista tai sitoutumista muihin käyttämään samoja tai samankaltaisia ​​liiketoimintamahdollisuuksia tai tekniikan käyttöä tai kehittämistä niin kauan kuin tällainen toiminta ei riko ehtoja. Asiakas ei saa peruuttaa SiOnyxin toimittamia luottamuksellisia tietoja tai tuotteita.

9. Oletus.

Jos asiakas maksaa myöhässä laskun tai rikkoo muuten ehtoja, SIONYX voi harkintansa mukaan tehdä yhden tai molemmat seuraavista: (i) pidättää tilauksen kokonaan tai osittain, ja (ii) vaatii Asiakkaan maksamaan ennakkomaksun tulevista lähetyksistä. SIONYX voi keskeyttää minkä tahansa tilauksen suorittamisen tai vaatia maksua käteisellä, vakuudella tai muulla SIONYXille tyydyttävällä vakuutuksella, kun SIONYX: n mielestä Asiakkaan taloudellinen tilanne tai muut epävarmuustekijät edellyttävät tällaista toimintaa.

10. Päättyminen.

  1. Jos asiakas lopettaa toimintansa normaalissa liiketoiminnassa (mukaan lukien kyvyttömyys noudattaa velvoitteitaan vanhentuessaan) tai jos asiaa vastaan ​​nostetaan konkurssi- tai maksukyvyttömyyslakien mukaisia ​​menettelyjä tai jos nimitetään tai haetaan asiakkaan vastaanottajaa, tai Asiakas tekee toimeksiannon velkojien hyväksi, SIONYX voi irtisanoa yhden tai useamman sopimuksen, kaikki tai osan asiakkaan tekemistä tilauksista tai minkä tahansa näiden yhdistelmän ilman vastuuta.
  2. Ellei SIONYX: n tuolloin voimassa olevista käytännöistä muuta johdu, Asiakas ei saa peruuttaa tai viivästyttää tilaustaan ​​/ osaa kokonaan tai osittain ilman SIONYXin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
  3. Seuraavat kohdat ja kaikki näissä ehdoissa esitetyt määritelmät pysyvät voimassa olosuhteiden tai minkä tahansa sopimuksen irtisanomisen tai voimassaolon päättymisen jälkeen: 4, 5, 9 ja 10 - 20.

11. Takuu.

SiOnyx edustaa ja takaa asiakkaalle, että jokaisessa tuotteessa ei ole valmistusvirheitä ja materiaaleja kahdentoista (12) kuukauden ajan asiakkaan lähettämisestä. Tätä takuuta ei sovelleta tuotteisiin, joita on väärinkäytetty, vaurioitunut, muutettu tai väärinkäytetty tai jotka ovat viallisia johtuen Tuotteen ulkopuolisista syistä, jotka eivät ole SiOnyxin aiheuttamia. Lisäksi tämä takuu ei koske Beta-prototyyppejä, jotka toimitetaan "sellaisina kuin ne ovat". SiOnyx takaa, että Tuote on SiOnyxin tuoteselosteiden mukainen (tarvittaessa). Lukuun ottamatta edellä mainittua, SIONYX KIELTÄÄ KAIKKI ILMOITETUT, ILMOITETUT TAI MUUT TAKUUT, MUKAAN MUKAAN RAJOITTAMATTA, MITÄÄN TAKUUT, KOSKEVAT KOLMANNEN OSALLISEN OIKEUDEN TARKKUUTTA, TÄYDELLISYYSÄ, SUORITTAMISTA TAI SIONYX POISTAA ILMAISEKSI KAIKKI MYYNTIKELPOISUUDEN TAI TIETTYJEN TARKOITUKSIEN SOVELTUVUUDEN TAKUUT.

12. Vastuun rajoitus.

  1. LUKU 14 (b) MUKAISESTI SOVELLETTAVA POIKKEUKSESSA EI JOSSA TAPAHTUMAAN Kumpikaan osapuolta ei ole vastuussa toiselle osapuolelle kaikista voitonmenetyksistä, välillisistä, satunnaisista, seurauksena olevista tai erityisistä vahingoista, siltä osin kuin millä tahansa osapuolella on etusija. NIIDEN VAHINKOJEN.
  2. TÄMÄN OSASTO 14 MÄÄRÄYTYT VASTUUNRAJOITUKSET EI KOSKEVAT:
    1. RIKKOMINEN KOHDAN 10 JOSKEN OSAPUOLTEN ("LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT"); TAI
    2. TAKAISIN VÄÄRINEN TAI RAJOITTAMINEN.

13. Luovuttamatta jättäminen.

Asiakkaan siirtämät tilauksen edut tai ehdot ehtojen mukaisesti erääntyvät tai erääntyvät maksut tai asiakkaan velvollisuuksien siirtäminen ilman SIONYXin kirjallista suostumusta on mitätön ja täytäntöönpanokelvoton. Huolimatta ehdoista toisin, SIONYX voi välittömästi irtisanoa minkä tahansa sopimuksen, osan asiakkaan esittämistä tilauksista tai niiden osan tai näiden yhdistelmän, jos: (1) asiakas konsolidoituu tai sulautuu toiseen osapuoleen riippumatta siitä, onko asiakas sellaisen liiketoimien jäljellä oleva yksikkö; (2) asiakas myy, luovuttaa tai siirtää muutoin kaikki tai olennaisesti kaikki omaisuudensa toiselle osapuolelle; tai (3) Asiakkaan omistuksessa tai johdossa on tapahtunut merkittävä muutos, jonka SIONYX: n mielestä vaikuttaa Asiakkaan johdon tai toiminnan päätöksentekovaltaan.

14. Ylivoimainen este.

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa ehtojen mukaisista viivästyksistä tai niiden noudattamatta jättämisestä (lukuun ottamatta erääntyneiden määrien maksamatta jättämistä ja 10 §: n mukaisten velvoitteidensa rikkomista) siltä osin kuin osapuolta haittasi sen suorittaminen tapahtumilla, jotka eivät olleet kohtuullisen määräysvallassa, mukaan lukien ilman rajoitusta, Jumalan teko, tulipalo, hallituksen hillitseminen, siviilihäiriöt, sähkökatkos, työriita ja materiaalien saatavuus tai puute.

15. Erotettavuus ja luopuminen.

Jos jonkin sopimuksen osa todetaan kelpaamattomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, jäljellä oleva sopimus jatkuu voimassa, ja sitä tulkitaan kaikilta osin ikään kuin tällainen virheellinen tai täytäntöönpanokelvoton osa jätettäisiin pois. Osapuolen ei katsota estävän minkään sopimuksen määräyksiä, ellei tällainen luopuminen ole kirjallista ja sen allekirjoittanut osapuoli on asianmukaisesti valtuutettu. Osapuoli ei luo jatkuvaa luopumista tai odottamatta täytäntöönpanoa tai viivästystä tarjoamalla luopumista sopimuksen laiminlyönnistä tai rikkomisesta tai jättämättä käyttämättä viipymättä mitään sopimuksesta johtuvaa oikeutta.

16. Sovellettava laki ja riidat.

Ehtoihin ja kaikkiin sopimuksiin sovelletaan ja tulkitaan Yhdysvaltojen Massachusettsin osavaltion lakien mukaisesti, ottamatta huomioon sen lainvalintaperiaatteita ja -sääntöjä. Ehtoihin tai sopimukseen liittyvät riidat, kiistat ja vaatimukset ratkaisee yksinomaan ja lopullisesti Massachusettsin liittovaltion tuomioistuin.

17. Vientilakit.

Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia Yhdysvaltain kauppaministeriön tai muun Yhdysvaltojen tai muun suvereenin viraston tai viranomaisen vientilakia ja -rajoituksia ja -määräyksiä eikä odottamaan tai sallimaan vientiä tai jälleenvientiä mihinkään maahan tai luovuttamista rajoitetun maan kansalainen, kaikista teknisistä tiedoista tai niiden välittömistä tuotteista, jotka ovat ristiriidassa tällaisten rajoitusten, lakien tai asetusten kanssa, tai ellei ja kunnes kaikki vaadittavat lisenssit ja valtuutukset on saatu maihin, jotka on määritelty sovellettavissa Yhdysvaltain vientihallinnon säännöissä ( tai mahdolliset seuraajat tai lisäykset). Asiakas vahvistaa, että asiakas ei myy, vie, vie tai vie muulla tavoin SiOnyx-tuotteita käytettäväksi: ydinräjähdys-, ydinreaktori- tai ydinpolttoainetoiminnassa; rakettijärjestelmät, mukaan lukien ohjukset, ballistiset ohjusjärjestelmät, avaruuteen laukaisuajoneuvot tai miehittämättömät ilma-alukset, mukaan lukien risteilyohjuusjärjestelmät, kohdeheronit ja tiedustelupilmot; kemialliset ja / tai biologiset aseet; merenkulun ydinvoima; joukkotuhoaseet tai myydä henkilöille, jotka osallistuvat joukkotuhoaseisiin; ulkomaiset terroristijärjestöt; armeijan käyttöön Kiinan kansantasavallassa, Venäjällä tai Venezuelassa.

18. Koko sopimus.

Ehdot muodostavat osapuolten välisen tavaroiden ostoa ja myyntiä koskevan kokonaisen sopimuksen ja korvaavat kaikki aiemmat tai samanaikaiset yhteisymmärrykset, sopimukset, keskustelut, sitoumukset ja neuvottelut - olivatpa ne suullisia tai kirjallisia - samasta aiheesta. . Mikään ehtojen lisäys, muutos tai muutos ei ole voimassa, ellei niitä ole rajoitettu kirjallisiin ja molemmat osapuolet allekirjoittaneet.

19. Sekalaiset.

Tässä lainauksessa olevat tekstitykset ja otsikot ovat vain viitteellisiä eikä niitä oteta huomioon tulkittaessa ehtoja tai sopimusta. Kaikki osapuolten oikeudet ja oikeussuojakeinot, jotka on annettu ehtojen nojalla, kun toinen osapuoli rikkoo ehtoja tai laiminlyö niiden ehtoja, ovat kumulatiivisia eivätkä sulje pois mitään muuta oikeutta tai oikeussuojakeinoa laissa, omaan pääomaan tai ehdoilla annettuja. Se, että puolue käyttää yhtä oikeuttaan tai muutoksenhakukeinoa, ei sulje pois minkään muun käyttämistä. SIONYXin suosituksen tai neuvonnan puuttuminen asiakkaalle ei aiheuta mitään vastuuta SIONYXille. SIONYX ja asiakas eivät ole kumppanuussuhteessa, franchising-, yhteisyritys-, edustaja-, edustaja- tai työsuhteissa ehtojen tai minkään sopimuksen seurauksena.

20. Jälleenmyynti.

Ostosopimuksesi on sopimus SiOnyx-tuotteiden ostamisesta henkilökohtaiseen käyttöön eikä myyntiin.

SiOnyx, LLC myy ja tukee SiOnyx-brändin kuluttaja- ja ammattimaisia ​​tuotteita Yhdysvalloissa SiOnyx, LLC US: n kautta, joka jakaa näitä tuotteita valtuutettujen jälleenmyyjiensä ja jakelijoidensa kautta. SiOnyx, LLC on näiden tuotteiden ainoa valtuutettu tuoja Yhdysvalloissa, ja se tarjoaa alan johtavaa asiakaspalvelua ja tukea heille.

SiOnyx, LLC: n jakelemat tuotteet on ”lokalisoitu” vastaamaan Yhdysvaltojen markkinoiden asiakkaiden tarpeita, ja ne on suunniteltu noudattamaan paikallisia turvallisuusmääräyksiä ja valtion vaatimuksia. Yhdysvaltain laillisissa tuotteissa on erilaisia ​​lisävarusteita, käyttöoppaita ja takuita kuin muilla globaaleilla alueilla myytäviksi tarkoitetuille versioille.

Uusia ja aitoja SiOnyx, LLC -tuotteita, jotka on tarkoitettu myytäväksi Yhdysvalloissa, voi ostaa vain SiOnyx, LLC: n valtuutetuilta jälleenmyyjiltä Yhdysvalloissa tai suoraan SiOnyx, LLC: ltä.

Jos olet epävarma myyjästä tai onko sen myymät tuotteet tarkoitettu myytäväksi Yhdysvalloissa, ota yhteyttä SiOnyxiin puh. +1 978.922.0864 x130.

Haku